* KURUMSAL KİMLİK


KURUMSAL KİMLİK HAZIRLIĞI


Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacagına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir.

Şirket İsmi, Alt Şirket İsimleri, Semboller (Logo),
temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir şirketin
görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemelerdir.

Kurumsal Kimlik nelerden oluşur?

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde
- Kartvizit
- Takvim
- CD
- E-posta taslağı
- Antedli zarf
- Antetli kağıt
- Bülten / duyuru / ilan
- Faks
- Rapor
- Fatura / irsaliye
- Not defteri